Introductie

In de periode van juli 2011 en augustus 2012 hebben wij (Patrick Elshof en Daniëla Waas) als vrijwilligers geholpen bij twee NGO’s in de Kandeak en Chreav community in Cambodja. Daniëla was werkzaam bij PURE! for kids waar zij de educatiemanager en de lokale projectmanager ondersteunde. Patrick was werkzaam als managementadviseur op de school Salariin Kampuchea.IMG_4033

In deze periode zijn wij geconfronteerd met het Cambodjaanse plattelandsleven, waarbij armoede in overvloed aanwezig is. Eén op de drie gezinnen in de Chreav commune is aangemerkt als zeer arm (ID poor card 1 en 2) en leeft onder de armoedegrens. Een voorbeeld is Bos Kralanh village waar 58% van de families onder deze grens valt.

Deze NGO’s proberen kinderen een kans te geven om de cirkel van armoede te doorbreken door ze gratis educatie te geven. In de plaats Siem Reap waar wij verbleven zijn veel NGO’s aanwezig, waarbij het merendeel zich concentreert op kinderen en young adults (18-19 jaar). Cambodja is in de jaren 70 en 80 zeer onveilig geweest vanwege de
(burger-) oorlogen. Het bewind van Pol Pot is het bekendste en heeft tussen 1975-1979 ongeveer 2-3 miljoen slachtoffers gemaakt. Veel bewoners hebben een vorm van post traumatische stress waardoor geweld in veel gezinnen voorkomt.

In onze beleving is niet alleen hulp aan kinderen belangrijk maar ook voorlichting aan de ouders. Hoe ga je om met kinderen en hoe geef je ze de mogelijkheid om in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen.
Wij denken dat een nieuw kenniscentrum in de Chreav commune, als onderdeel van de school Salariin Kampuchea, en nuttige bijdrage kan leveren aan deze ontwikkeling. Wij begrijpen dat om dit te bereiken méér nodig is dan alleen een kenniscentrum. Wij willen echter beïnvloeden wat we ook echt kunnen beïnvloeden, zodat kinderen en ouders hun veiligheid leren waarderen. De kinderen en nu zijn de ouders en de toekomst van Cambodja.

Daarnaast hebben we gemerkt dat de samenwerking tussen de vele NGO’s nog verder verbeterd kan worden. Op dit moment is de kennis die zij over elkaars activiteiten hebben gering waardoor het aanbod elkaar overlapt. Zo komt het voor dat kinderen bij drie verschillende organisaties Engelse les volgen en dus de plaats van twee andere kinderen innemen. Wij zien ruimte om het aanbod van de NGO’s beter op elkaar te laten aansluiten (meer synergie, complementair aanbod) waarbij het kenniscentrum kan faciliteren.

Ons doel van het vrijwilligers werk in 2011-2012 was het delen van kennis en het ervaren van het wonen en werken in ander land. Het doel nu, met een kenniscentrum, is om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen die op hun kennisvlak de mensen van de Chreav commune kunnen helpen. Wij hopen dat je na het bekijken van onze website ook enthousiast wordt om je in te zetten voor dit prachtige land en zijn gastvrije inwoners.

Patrick & Daniëla IMG_1896

Advertenties